Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đã nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày tôn tinh những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam