Tàu chở hàng MV Phu An đã thoát khỏi sự truy đuổi của một toán cướp biển trên Biển Đông nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh…