Mới đây một lao động bất hợp pháp Việt Nam trở về từ trại giam Malaysia đã chia sẻ hành trình đầy gian khó của mình với mong muốn mọi người có thêm một góc nhìn toàn cảnh…