Thông tin về việc mở tài khoản ngân hàng tại Malaysia – những giấy tờ cần cung cấp – thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, phương thức thanh toán, séc…