Chính phủ đã nhắc nhở các nhà tuyển dụng rằng họ phải xem ngày sinh nhật quốc vương Malaysia vào 9/9 tới đây là một ngày nghỉ được trả lương đối với người lao động của họ.

Datuk Seri Richard Riot Jaem cảnh báo chủ lao động phải thực hiện ngày 9/9 - sinh nhật quốc vương Malaysia là ngày nghỉ quốc gia.
Datuk Seri Richard Riot Jaem cảnh báo chủ lao động phải thực hiện ngày 9/9 – sinh nhật quốc vương Malaysia là ngày nghỉ quốc gia.

Bộ trưởng Nguồn Nhân lực Malaysia, Datuk Seri Richard Riot Jaem cho biết đó là nội dung đã được ghi trong muc 60D (1) (a) của Đạo luật Việc làm năm 1955, Mục 103 (1) (a) của Pháp lệnh Lao động (Sabah chương 67) và Mục 104 (1) (a) của Pháp lệnh Lao động (Sarawak chương 76).

Sinh nhật Yang di-Pertuan Agong (Quốc vương Malaysia) Muhammad V rơi vào một ngày lễ, nên đã được dời sang ngày 9/9 đồng thời đó chính thức là một ngày nghỉ quốc gia.

Chính phủ đã thông qua sửa đổi ngày sinh nhật chính thức của nhà vua từ ngày 29/7 thành ngày 9/9.

Sinh nhật quốc vương Malaysia sẽ được tổ chức theo nhiều cách khác nhau trên khắp đất nước Malaysia. Lễ kỷ niệm lớn nhất và phổ biến nhất cho kỳ nghỉ này diễn ra tại Cung điện hoàng gia (Istana Negara) ở Kuala Lumpur.

Sinh nhật Yang di-Pertuan Agong đã được dời sang 9/9 và đó là một ngày nghỉ lễ quốc gia
Sinh nhật Yang di-Pertuan Agong Muhammad V đã được chọn là ngày 9/9 và đó là một ngày nghỉ lễ quốc gia

Sự kiện này thường được coi là sự kiện lớn nhất của Malaysia trong năm. Hầu hết người dân Malaysia đều cố gắng đảm bảo rằng họ đang ở trước màn hình Tivi hoặc bên cạnh có đài phát thanh khi Agong nói. Với họ, đó là một thời khắc ý nghĩa và quan trọng.

Việc không tuân thủ là một hành vi vi phạm pháp luật và có mức phạt tiền không quá RM10.000 theo Mục 99A của Đạo luật Việc làm năm 1955; Mục 130M của Pháp lệnh Lao động (Sabah Chương 67); và Pháp lệnh Lao động (Sarawak Chương 76).

Phương Trinh