18216209_214410702383425_970942010_o

Advertisement

Chúng ta có thể đồng hành với Vân để tìm câu trả lời quan trọng nhất: Katolec hay ai phải chịu trách nhiệm việc Vân đi tù? Hay chúng ta sẽ đồng ý kết luận rằng: “May mắn quá, Vân được về nước”…

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.