rp_7548b4abb06b624eb7177911e86760ac2e2036f3.jpg

Những ngày qua, mưa liên tục trên khắp Malaysia đã gây ra những khan hiếm trong việc cung cấp rau và cá trên thị trường, dẫn tới việc tăng giá.
Advertisement

Những ngày qua, mưa liên tục trên khắp Malaysia đã gây ra những khan hiếm trong việc cung cấp rau và cá trên thị trường, dẫn tới việc tăng giá.

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.