Tổng cộng có 47.968 người nhập cư bất hợp pháp đang bị giam giữ trên toàn quốc kể từ ngày 01/01/2016 đến ngày 06/12 vừa qua, quốc hội Malaysia công bố.

Malaysia: Hơn 47.000 người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ tính đến ngày 06/12
Malaysia: Hơn 47.000 người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ tính đến ngày 06/12

Phó Bộ trưởng nội vụ Malaysia, ông Masir Kujat cho biết những người bất hợp pháp đã bị bắt giữ nhiều kể từ sau chiến dịch truy quét công bố hồi đầu năm.

Các hoạt động được tiến hành bởi Cục xuất nhập cảnh, Cảnh sát hoàng gia, Cục đăng ký quốc gia và các cơ quan khác có liên quan.

Ngoài ra, có đến 1.105 chủ dử dụng lao động bất hợp pháp cũng đã bị bắt giữu và xử phạt theo quy định, những lao động nhập cư bất hợp pháp bị bắt theo đạo luật Nhập cư 1959-1963 vì không có giấy tờ hợp lệ.

Trần Uy