Xuất khẩu lao động chui qua Malaysia hay nô lệ thời hiện đại

Những lao động bất hợp pháp nằm trong tay các boss đều phải làm việc như nô lệ. Họ hoàn toàn không còn bất cứ thứ quyền con người nào trong tay. Chỉ cần có biểu hiện bất phục tùng với boss, người lao động đều bị Cảnh sát Viện Minh Thiên bắt giữ vì tội cư trú trái phép.
Advertisement

Những lao động bất hợp pháp nằm trong tay các boss đều phải làm việc như nô lệ. Họ hoàn toàn không còn bất cứ thứ quyền con người nào trong tay. Chỉ cần có biểu hiện bất phục tùng với boss, người lao động đều bị Cảnh sát Viện Minh Thiên bắt giữ vì tội cư trú trái phép.

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.