Advertisement
Advertisement

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm sau khi số liệu kinh tế lạc quan công bố, cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định nhưng…