Advertisement
Advertisement

Đồng ringgit của Malaysia là đồng tiền mạnh nhất châu Á trong quý II/2017, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và sự can thiệp của ngân hàng trung…