Nhà sáng lập là Syed Ahmad Fuqaha, chàng trai Malaysia đã khởi nghiệp thành công với ứng dụng thay đổi giao thông nước này...
Khởi nghiệp trẻ

Khởi nghiệp thành công với ứng dụng thay đổi giao thông Malaysia

Nhà sáng lập là Syed Ahmad Fuqaha, chàng trai Malaysia đã khởi nghiệp thành công với ứng dụng thay đổi giao thông nước này… Ứng dụng ghi nhận hành vi lái xe của tài xế, [Xem thêm]