Advertisement
Advertisement

Tỷ giá đồng ringgit đã leo lên mức cao nhất so với USD, đạt mốc 3.9365 vào ngày hôm nay, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2016.