Các ổ dịch cúm gia cầm H5N1 ở bang Kelantan đã lan tới 2 huyện mới là Pasir Putih và Bachok ngoài Kota Baru và Pasir Mas.

Chủ tịch Ủy ban công nghệ sinh học Datuk Che Abdullah Mat Nawi cho biết Hội đồng điều hành nhà nước trong cuộc gặp hôm 16/3, đã đồng ý công bố dịch H5N1 tại bang Kelantan như một “thảm họa nhà nước” cấp độ nguy hiểm 20 theo thứ tự bởi Hội đồng An ninh Quốc gia.

Theo đó, các nguồn lực của tất cả các phòng ban liên quan trong tiểu bang sẽ được sử dụng để kiểm soát dịch bệnh.

Tại thời điểm này, chỉ có các chi cục thú y được tham gia vào các nỗ lực để kiểm soát bệnh.

Ông Abdullah cho biết ngoài 3 ngôi làng ở Pasir Mas, 18 làng trong huyện Kota Baru đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự bùng nổ của dịch bệnh H5N1.

Những ngôi làng mới phát hiện là Kampung Bukit Merbau tại Pasir Putih và Kampung Durian Dusun ở Bachok.

“Tổng cộng có 24.768 gia cầm đã bị tiêu hủy lên đến nay,” ông nói.

Lan Hương