Có bao giờ các bạn đã tự hỏi làm thế nào người khiếm thị có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa các tiền giấy có giá trị khác…