Advertisement
Advertisement

Sự hiện diện của một con cá sấu khổng lồ dài 5 mét bò trên đường phố đã tạo ra sự chú ý đặc biệt tại Trung tâm Westlake ở…