Tình yêu & Hôn nhân

Nên tiếp tục phiêu bạt nơi đất khách để tìm kiếm phép màu hay quay trở về trong vòng tay của mẹ?

5 năm phiêu bạt nơi xứ người, nó dần học được cách móc hầu bao của những lão già dại gái, nó luôn rủng rỉnh tiền trong túi nhưng trong lòng thì trống rỗng lắm. [Xem thêm]