Advertisement
Advertisement

Tôi hận bản thân mình, hận mình đã quá tin và yêu anh. Hy sinh tuổi xuân chờ đợi một người, ở nhà nai lưng kiếm tiền trả nợ. Đó…