Cái lý do “Đi tù là tại trời” để công ty Katolec giải thích với gần 200 lao động Việt việc Trần Thị Vân đi tù tưởng như đùa, ấy thế mà có thật…