Bản tin

Nếu ai đó ghé thăm người tù Trần Thị Vân, nhắn giùm tôi xin em đừng tuyệt vọng

Người ta vẫn bảo, khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra. Và với Trần Thị Vân, một cánh cửa đã đóng lại. Một cánh cửa khác đúng là đã [Xem thêm]