Advertisement
Advertisement

Vấn đề lớn hơn đối với các lao động nhập cư Malaysia là họ không thể trở về quê nhà khi mà các khoản vay nợ khi đến Malaysia chưa trả hết và thực tế là họ không có giấy tờ gì – muốn hồi hương cũng có nghĩa là cần một số tiền không hề nhỏ…