Advertisement
Advertisement

Người lao động đi làm việc tại Malaysia có lẽ nghe nói nhiều về tình trạng cướp bóc nhắm vào người công nhân Việt Nam và điều này không phải…