Ringgit Malaysia sẽ ngày càng tăng trưởng và quay lại đúng giá trị của nó bởi đồng ringgit đang có rất nhiều chất xúc tác mạnh mẽ nhờ sự tăng trưởng kinh tế nội địa cùng dòng vốn nước ngoài đổ vào Malaysia và hoạt động của thị trường chứng khoán hồi phục…

Là một người sống xa xứ gần 10 năm trời nên tôi cũng nhiều lúc không tránh khỏi cảm xúc nhớ mẹ cha, và tôi muốn chia sẻ tâm tình này cùng tất cả anh chị em xa xứ tại Malaysia.