Advertisement
Advertisement

Anh Trịnh Xuân Cường, 39 tuổi là lao động Việt đột tử tại Malaysia. Gia đình anh quá nghèo đang không biết xoay sở đâu ra tiền đưa thi thể…