Hiện ngư dân Việt Nam dẫn đầu về số lượng quốc gia có người bị bắt giữ lớn nhất tại Sarawak.
Bản tin

Ngư dân Việt Nam dẫn đầu về quốc gia có người bị bắt giữ lớn nhất tại Malaysia

Ngày 27/7, người đứng đầu Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) bang Sarawak cho biết 7 ngư dân Việt Nam bị coi là đánh cá trái phép ở vùng biển nước này… Theo [Xem thêm]