Advertisement
Advertisement

Người lao động Việt Nam khi đi xuất khẩu lao động Malaysia được hưởng quyền lợi cơ bản về lao động theo quy định của pháp luật giống như người…