“Thay mặt chính phủ tôi tuyên bố ngày 4 tháng 9 được thông qua là một ngày nghỉ công cộng Malaysia “, thủ tướng Najib phát biểu…