Datuk Seri Richard Riot Jaem cảnh báo chủ lao động phải thực hiện ngày 9/9 - sinh nhật quốc vương Malaysia là ngày nghỉ quốc gia.
Công nhân XKLĐ

Sinh nhật quốc vương Malaysia vào ngày 9 tháng 9 tới là một ngày nghỉ quốc gia

Chính phủ đã nhắc nhở các nhà tuyển dụng rằng họ phải xem ngày sinh nhật quốc vương Malaysia vào 9/9 tới đây là một ngày nghỉ được trả lương đối với người lao động [Xem thêm]