Cẩm nang bỏ túi

Xử lý sự cố ở Malaysia, cơ quan đại diện Việt Nam có thể làm gì giúp bạn?

Người lao động khi đi làm việc tại Malaysia thường không được trang bị kiến thức về luật cơ bản, đặc biệt là thiếu sự bảo vệ trực tiếp của các cơ quan, tổ chức đã …[Đọc tiếp]