Cảnh sát Malaysa đã phá vỡ một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy và lô hàng ma túy trị giá RM245,300 với việc bắt một người đàn ông địa phương và cô vợ Việt Nam
Bản tin

Cảnh sát Malaysia bắt giữ người đàn ông và cô vợ Việt Nam sản xuất ma túy tại nhà

Cảnh sát Malaysa đã phá vỡ một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trị giá RM245,300 với việc bắt một người đàn ông địa phương và cô vợ Việt Nam ngày 21/8 [Xem thêm]