Advertisement
Advertisement

Tôi đã thấy ở Malaysia, đâu đó thấp thoáng những con đường được trang trí đầy màu sắc, đèn lồng đỏ treo cao ngay các giao lộ trung tâm thành…