Một nhóm cướp có vũ trang đã lấy đi số trang sức trị giá khoảng 1,5 triệu ringgit từ một tiệm vàng tại trung tâm mua sắm ở Rawang, Kuala Lumpur ngày hôm qua…