26.387 lao động Việt Nam có đăng ký hợp lệ trong tổng số 1.732.944 triệu lao động nước ngoài đăng ký tại Malaysia là con số mới nhất được công bố trước Dewan Rakyat ngày hôm qua.

Thứ trưởng Bộ Nhân lực, Datuk Seri Ismail Abd Muttalib cho biết Malaysia cần những lao động nhập cư này làm việc trong các công việc 3D tức là (dirty, dangerous and difficult) bẩn thỉu, nguy hiểm và khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Nhân lực Malaysia cho biết Việt Nam có 26.387 lao động đăng ký tại nước này
Thứ trưởng Bộ Nhân lực Malaysia cho biết Việt Nam có 26.387 lao động đăng ký tại nước này

Ông nói hầu hết các lao động nước ngoài tại Malaysia được ghi nhận dẫn đầu là người Indonesia (707.181), tiếp theo là Nepal (385.320), Bangladesh (222.868), Myanmar (121.050), Ấn Độ (113.628), Pakistan (58.957) và Philippines (55.120).

Ông nói số còn lại là lao động Việt Nam (26.387), Trung Quốc (17.516), Thái Lan (14.650), Sri Lanka (5,613), Sri Lanka (5,613), Campuchia (4,621) và Lào (33).

Ismail đã trả lời một câu hỏi từ Datuk Makin @ Marcus Mojigoh (BN-Putatan), người đã yêu cầu Bộ trưởng Nhân lực tiết lộ số lao động nước ngoài đã đăng ký trong nước theo quốc gia gốc của họ và số tiền lương ước tính được trả mỗi năm.

Ismail cho biết theo một cuộc khảo sát do Cục thống kê tiến hành vào năm ngoái, mức lương trung bình cho người Malaysia là RM 2.000, còn đối với lao động nước ngoài là RM1.200.

Lan Hương