Thủ tướng Najib tái hiện thời khắc cách đây 60 năm khi  thủ tướng đầu tiên của Malaysia Abdul Rahman tuyên bố độc lập bằng cách hô vang Merdeka 7 lần
Văn hóa - Phong tục

Quảng trường Merdeka, tái hiện khoảnh khắc lịch sử 60 năm ngày độc lập Malaysia

Quảng trường Merdeka  đã đi vào lịch sử là nơi tuyên bố độc lập của liên bang Malaya bởi thủ tướng Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj vào ngày 31/8/1957, đã được tái hiện sinh động [Xem thêm]